Project
Afgesloten
2008

Factoren die van invloed zijn op het ziekteverzuim in Verpleeg- en Verzorgingshuizen, 2008

Duur: februari 2008 - december 2008

Het ziekteverzuim van werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen is relatief hoog Dit onderzoek brengt in kaart welke factoren het meest bepalend zijn voor ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen.

1. Welke factoren hangen samen met ziekteverzuim en met variaties in dit ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen?
2. Op welke factoren onderscheiden organisaties met respectievelijk (a) een structureel laag ziekteverzuim, (b) een recente daling in het ziekteverzuim, (c) een recente stijging in het ziekteverzuim en (d) een structureel hoog ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel, zich van elkaar?
3. Wat zijn de kenmerken van een succesvolle implementatie van het Arbo-, Verzuim- en Reïntegratiebeleid gericht op (o.a.) het verpleegkundig en verzorgend personeel en wat zijn de slaag- en faalfactoren?
4. Zijn de interventies op het terrein van het Arbo-, Verzuim en Reïntegratiebeleid die binnen de pilot-projecten door (het voormalige) SANT zijn uitgezet, duurzaam gebleken binnen de betreffende organisaties? Zo ja, is er een relatie te zien met de verzuimcijfers m.b.t. het verpleegkundig en verzorgend personeel in die organisaties?

In de eerste fase wordt literatuurstudie verricht. In de tweede fase worden in totaal 16 “good” en “bad practices” op het gebied van Arbo-, Verzuim- en Reïntegratiebeleid kwalitatief onderzocht. Daartoe worden relevante documenten van die 16 organisatie bestudeerd en worden er interviews met sleutelpersonen gehouden.

Resultaten worden gerapporteerd in een openbaar onderzoeksrapport die organisaties kunnen gebruiken om het ziekteverzuim duurzaam te reduceren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SAB V&V