Publicatie

Publication date

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020-2021 en trendcijfers 2017-2021.

Bes, J., Waarden, W. van, Beusekom, S. van, Elffers, B., Baarda, E., Winckers, M., Hek, K., Verheij, R., Hasselaar, J., Ramerman, L. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020-2021 en trendcijfers 2017-2021. Utrecht: Nivel, 2023. 32 p.
Download the PDF