Publicatie

Publication date

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022.

Ramerman, L., Hek, K., Beusekom, S. van, Elffers, B., Baarda, E., Winckers, M., Verheij, R., Hasselaar, J. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 32 p.
Download the PDF