Patiëntveiligheid in zelfstandig behandelcentra (ZBC's) - eerste meting, 2015-2018

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Vanaf 2015 houden we ons binnen het onderzoek naar patiëntveiligheid bezig met het verkrijgen van meer inzicht in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in zelfstandige behandelcentra.

Met dit onderzoek delen we inzicht in de patiëntveiligheid, waaronder de aard, ernst en gevolgen van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade binnen Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).

 

Eerste meting 2015-2018

Het doel van dit eerste verkennende onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid voor, tijdens en na een ingreep in zelfstandige klinieken voor:

  • oogheelkundige zorg
  • orthopedische zorg
  • plastische chirurgie

Resultaat

Rapport

Wagner, C. Patiëntveiligheid in zelfstandig behandelcentra (ZBC's) - eerste meting, 2015-2018. From: www.nivel.nl [Last update 10-April-2024; consulted on 27-May-2024]. URL: https://www.nivel.nl/en/node/3094