Project
Start
October 2020

Arbeidsmarktonderzoek ergotherapie 2021

Het Nivel brengt sinds 1995 periodiek de arbeidsmarkt van ergotherapeuten in kaart door het uitzetten van een vragenlijst onder alle ergotherapeuten.

Doel
Het verkrijgen van inzicht in het aantal, de kenmerken en de spreiding van werkzame ergotherapeuten in Nederland.
Bepaald kan worden hoe snel de beroepsgroep groeit en/of vergrijst, hoe de spreiding van het aanbod over Nederland zich ontwikkelt, in wat voor soort organisatie men werkzaam is, en wat de vestigingsvoorkeuren zijn van jonge ergotherapeuten.

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie
Funding
Ergotherapie Nederland