Publicatie

Publication date
CAPPA: Care for prostate cancer patients.
Heins, M.J., Korevaar, J.C., Rijken, P.M., Donker, G.A., Dulmen, A.M. van, Schellevis, F.G. CAPPA: Care for prostate cancer patients. Abstract. In: Abstract book 8th meeting of Ca-PRI 'The escalating cancer challenge - essential roles for primary care', 20-22 mei 2015, Aarhus. 38
Read online
Gegevensverzameling
Authors (4) of this publication:
M. (Marianne) Heins
Onderzoeker project ‘Overleven met kanker: focus op de eerstelijn’
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg