Afgesloten
2016

Zorgpad van de oudere patiënt met prostaatkanker, 2014-2016

Duur: mrt 2014 - jun 2016

Achtergrond
Bij de zorg voor oudere prostaatkankerpatiënten met een complexe zorgvraag is een ziekte overstijgende aanpak nodig. Niet de aandoening maar de patiënt moet centraal staan. Dit zou bereikt kunnen worden door de huisarts een grotere rol te geven in de nazorg voor kanker

Doel
Een nieuw zorgpad voor oudere prostaatkankerpatiënten met een complexe zorgvraag ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Methode
We ontwikkelen een nieuw zorgpad voor oudere patiënten met prostaatkanker. Dit testen we in vier huisartspraktijken. Aan het einde vindt een procesevaluatie plaats tezamen met effectmeting om succes van dit zorgpad te bepalen.

Resultaten
Nazorg voor patiënten met prostaatkanker met een complexe zorgvraag wordt beter, door betere afstemming tussen zorgverleners en een nauwere betrokkenheid van de patiënt zelf.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
Projectpartners
Meander MC; RU Nijmegen; REshape Innovation Centre, UMC St. Radboud