Publicatie

Publication date

Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 4 – Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Döpp, C., Heide, I. van der, Joling, K., Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 4 – Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
Thuiswonende mensen met dementie kunnen gebruik maken van verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze factsheet wordt weergegeven in hoeverre mensen met dementie die heel 2017 thuis woonden gebruik maakte van maatschappelijk ondersteuning en van welk type maatschappelijke ondersteuning zijn gebruik maakten.

Binnen het Register Dementiezorg en Ondersteuning verschijnen op de Nivel-website in het totaal 12 factsheets, in twee reeksen van zes:

Factsheets 1-6: reeks van zes factsheets o.b.v. data uit 2017
1. Factsheet 1: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2017)
2. Factsheet 2: langdurige zorg (2017)
3. Factsheet 3: ziekenhuisopnamen (2017)
4. Factsheet 4: maatschappelijk ondersteuning (2017)
5. Factsheet 5: medicatieverstrekkingen (2017)
6. Factsheet 6: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2017)

Alle informatie over het ontwikkelen van het Register en deze eerste 6 factsheets vindt u bij het project 'Dementiezorg voor elkaar, ontwikkeling Register Dementiezorg' (zie rechts).

Fastheets 7-12: reeks van 6 geactualiseerde factsheets o.b.v. toevoeging data 2018-2019:
De factsheets 1-6 worden gectualiseerd met data over 2018-2019. In de loop van 2021 verschijnen:
7. Factsheet 7: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2018-2019) 8.
8. Factsheet 8: langdurige zorg (2018-2019)
9. Factsheet 9: ziekenhuisopnamen (2018-2019)
10. Factsheet 10: maatschappelijk ondersteuning vanuit de Wmo (2018-2019)
11. Factsheet 11: medicatieverstrekkingen, polyfarmacie en psychofarmaca (2018-2019)
12. Factsheet 12: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2018-2019)

Alle informatie over het totale project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning' en alle 12 factsheets (zullen) worden gepubliceerd bij het project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning, doorontwikkeling o.b.v. data 2017-2018-2019' (zie rechts).