Afgesloten
2020

Dementiezorg voor elkaar: ontwikkelen Register Dementiezorg en Ondersteuning, 2017-2020

Duur: jan 2017 - dec 2020

Achtergrond: praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar (DvE)
Het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar (DvE)’ van het deltaplan dementie richt zich op het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun naasten. Zorgprofessionals met praktijkverbetervragen over integrale en persoonsgerichte zorg kunnen zich op de website van ‘dementiezorg voor elkaar’ melden voor ondersteuning. Meer informatie is te vinden op de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl.
Nivel werkt binnen het programma DvE aan een integraal, sectoroverstijgend en toekomstbestendig register dementiezorg. Een dergelijk register bestaat momenteel nog niet in Nederland.

Doel
Het ontwikkelen van een integraal, sectoroverstijgend en toekomstbestendig register dementiezorg, met gebruikmaking van data uit diverse bronnen (uit 2017). Het register zal inzicht bieden in landelijke trends en feedback opleveren voor de deelnemende zorgprofessionals over de gerealiseerde praktijkverbetering. Daarnaast zullen de eerste inzichten opgedaan met onderzoek binnen het nieuwe register worden gepresenteerd in zes factsheets over de achtergrondkenmerken van en zorg voor mensen met dementie, op basis van data uit 2017.

Methode
We benutten regionale ervaringen en bestaande initiatieven om tot het Register te komen. Hierin komen gegevens over omvang, aard, kosten en effecten van de geboden zorg en ondersteuning bij dementie. Door het koppelen van gegevens uit bestaande databronnen (van het CBS, van Dutch Hospital Data en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) - in een beveiligde omgeving - kunnen we verdiepend inzicht bieden.

Resultaat: Register Dementiezorg en Ondersteuning en zes factsheets
- een integraal, sectoroverstijgend en toekomstbestendig Register Dementiezorg
- zes factsheets (1 t/m 6) over achtergrondkenmerken van mensen met dementie en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning door mensen met dementie, gebaseerd op data uit 2017.
___________________

Vervolgproject: actualisatie van het Register o.b.v. data 2018-2019
In het vervolgproject 'Register Dementiezorg en Ondersteuning, actualisatie o.b.v. data 2018-2019' publiceren we 6 geactualiseerde factsheets. Deze factsheets geven inzicht in de achtergrondkenmerken van mensen met dementie en het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie in op basis van gegevens uit 2018 en 2019.

In totaal verschijnen er op de Nivel-website 12 factsheets:
Factsheet 1-6: reeks van zes factsheets o.b.v. data uit 2017 (zie rechts bij 'Publicaties')
1. Factsheet 1: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2017)
2. Factsheet 2: langdurige zorg (2017)
3. Factsheet 3: ziekenhuisopnamen (2017)
4. Factsheet 4: maatschappelijk ondersteuning (2017)
5. Factsheet 5: medicatieverstrekkingen (2017)
6. Factsheet 6: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2017)

Factsheet 7-12: actualisatie van factsheet 1 t/m 6 o.b.v. data 2018-2019:
Eind zomer 2021 verschijnen:
7. Factsheet 7: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2018-2019)
8. Factsheet 8: langdurige zorg (2018-2019)
9. Factsheet 9: ziekenhuisopnamen (2018-2019)
10. Factsheet 10: maatschappelijk ondersteuning vanuit de Wmo (2018-2019)
11. Factsheet 11: medicatieverstrekkingen, polyfarmacie en psychofarmaca (2018-2019)
12. Factsheet 16: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2018-2019)

Meer informatie en alle 12 factsheets zijn opgenomen in het tweede project, ga naar: bit.ly/Register-Dementiezorg-2018-2019.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Vilans; Movisie; Trimbos-instituut