Publicatie

Publication date

Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 17 (20/4 – 26/4) 2020.

Holst, L., Brabers, A., Hooiveld, M., Jong, J. de. Feitenblad. Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland. Update week 17 (20/4 – 26/4) 2020. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
Dit feitenblad rapporteert het percentage mensen dat aangaf griepachtige klachten te hebben
gehad in de afgelopen week. Aan de mensen die aangaven klachten te hebben gehad, is tevens
gevraagd: 1) wanneer de klachten zijn begonnen, 2) welke klachten men heeft gehad, 3) of men
koorts heeft gehad, 4) of men contact heeft gehad met de huisarts, huisartsenpost of het
ziekenhuis vanwege de klachten, en 5) of men de dagelijkse bezigheden heeft aangepast vanwege
de klachten.
Gegevensverzameling