Start
januari 2015

Consumentenpanel Gezondheidszorg: burgers over de Nederlandse gezondheidszorg, regelmatige peilingen, 2015 - continu

Duur: jan 2015 - langlopend

Achtergrond

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel biedt de mogelijkheid om de ervaringen met en meningen over de Nederlandse gezondheidszorg van het algemene publiek te onderzoeken. Op verzoek van een derde partij kan tegen betaling een aparte peiling verzorgd worden. De vraagstelling en de vragenlijst komen in overleg met de onderzoekers van het panel tot stand. Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie van het panel. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het veld.

Doel

Inzicht in de meningen over en ervaringen met zorg, van burgers. De specifieke vraagstelling per peiling is afhankelijk van de opdracht van de derde partij.

Methode

  • Op verzoek van een derde partij kan tegen betaling een aparte peiling verzorgd worden. De vraagstelling en de vragenlijst komen in overleg met de onderzoekers van het panel tot stand.
  • Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie van het panel. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het veld.
  • De specifieke vraagstelling is afhankelijk van de opdracht van de derde partij.
  • Vragenlijstonderzoek (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Resultaten

Inzicht in hoe burgers denken over zorg, wat hun ervaringen en wensen hieromtrent zijn. De  specifieke resultaten per peiling zijn afhankelijk van de vraagstelling in de peilingsonderzoek dat in opdracht van de derde partij wordt uitgevoerd.

Projectpartners
-