Publicatie

Publication date

Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland: een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan.

Vis, E., Batenburg, R., Velden, L. van der, Hansen, J. Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland: een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: Nivel, 2019. 68 p.
Download the PDF