Afgesloten
2019

Aanbod tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, 2019

Duur: mei - dec 2019

Doel
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de capaciteitsraming en het instroomadvies dat het Capaciteitsorgaan voor de opleidingen tot tandarts en mondhygiënist eind 2019 zal uitbrengen.

Doel
Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige arbeidsaanbod van tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, in termen van het aantal werkzame personen, het aantal fulltime equivalenten (FTE) dat zij werken, de verwachte uitstroom en het extern rendement van de beroepsgroepen.

Methode
Voor het onderzoek is ten eerste een online vragenlijst uitgestuurd naar 2.006 tandartsen, waarop 32% heeft gereageerd. Deze tandartsen zijn geselecteerd door middel van een steekproef onder de tandartsen die bekend waren bij de KNMT en leden van de ANT. Ten tweede is aan alle leden van NVM-mondhygiënisten (N=2.736) een vergelijkbare online vragenlijst gestuurd waarop de respons 36% bedroeg. Om daarnaast de groep niet-NVM-leden te bereiken, zijn mondhygiënisten uit het diplomaregister benaderd met de vraag of zij zich wilde opgeven voor de enquête. Ruim 11% van deze mondhygiënisten heeft zich aangemeld en de online vragenlijst ingevuld (N=139), en daarnaast is de resterende groep niet-NVM-leden nog eens benaderd met een e-mail waarin één enkele vraag is gesteld over hun huidige werkzaamheid. Hierop hebben 387 mondhygiënisten gereageerd zodat nog beter inzicht kon worden verkregen in de werkzaamheid van de totale groep mondhygiënisten in Nederland.

Resultaten
De resultaten zijn verwerkt in de ‘aanbodparameters’ voor het Capaciteitsplan Eerstelijns Mondzorg van het Capaciteitsorgaan, waarin de uitkomsten van de capaciteitsramingen en instroomadviezen worden beschreven. Daarnaast geeft dit rapport verdiepende informatie over de werkzame tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, onder andere wat betreft hun werkzame positie en werkplek, de gewenste werktijd en hun tijdsbesteding.