Publicatie

Publication date

Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen: probleemanalyse, knelpunten en oplossingsrichtingen.

Heijmans, M., Knottnerus, B., Groot, K. de, Francke, A. Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen: probleemanalyse, knelpunten en oplossingsrichtingen. Utrecht: Nivel, 2021. 78 p.
Download the PDF