Afgesloten
2021

Mondzorg voor kwetsbare ouderen thuis: opname in integrale zorgprogramma’s, 2020-2021

Duur: dec 2020 - okt 2021

Achtergrond
Het gezond houden van gebit en mond is voor veel kwetsbare ouderen lastig. Tot nu toe krijgt mondzorg echter beperkte aandacht binnen integrale multidisciplinaire zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen thuis.

Doel
Handvatten bieden om mondzorg een duidelijke, structurele plek te geven in integrale zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen thuis.

Methoden
We starten met een verkennende literatuurstudie van zowel Nederlandse als buitenlandse literatuur. Daarnaast voeren we interviews met relevante stakeholders.

Resultaat
Een omschrijving van de doelgroep, wat goede mondzorg voor kwetsbare ouderen inhoudt en hoe de mondzorg toegankelijk wordt. Deze resultaten worden beschreven in een toegankelijk rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland