Publicatie

Voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen: visies en verwachtingen van Nederlandse stakeholders.

Kroezen, M., Francke, A.L., Groenewegen, P.P., Dijk, L. van. Voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen: visies en verwachtingen van Nederlandse stakeholders. Verpleegkunde: 2012, 27(2), p. 10-16.