Publicatie

Publicatie datum

Artsenaanbod beïnvloed door sociaal-culturele aspecten: vraag- en

Hingstman, L., Velden, L.F.J. van der. Artsenaanbod beïnvloed door sociaal-culturele aspecten: vraag- en Health Management Forum: 1999, 5(2), p. 26-29