Publicatie

Publicatie datum
Artsenaanbod beïnvloed door sociaal-culturele aspecten: vraag- en
Hingstman, L., Velden, L.F.J. van der. Artsenaanbod beïnvloed door sociaal-culturele aspecten: vraag- en Health Management Forum: 1999, 5(2), p. 26-29
Vragen, bel of mail: