Over het Nivel

Stichting Het Nivel is een publieke kennisorganisatie zonder winstoogmerk, die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. We doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en we hebben hierin een nationale functie.

Als onderzoeker houd ik mij dagelijks bezig met de zorgsector.
Bij ieder onderzoek hoop ik op een verrassing.