Over het Nivel

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondsheidszorg. We doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en we hebben hierin een nationale functie.

Nivel Kenniscentrum. Over het Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-10-2021; geraadpleegd op 18-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel