Colofon en copyright

Het Nivel levert ‘kennis voor betere zorg’. Al onze resultaten van onderzoek zijn openbaar beschikbaar en over te nemen mits voorzien van de juiste bronvermelding.

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Colofon

Bij het ontwikkelen en beheren van de Nivel-website zijn de volgende partijen betrokken:

Tekst: de teksten op de Nivel-website worden geschreven onder beheer van het Kenniscentrum van het Nivel, op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de onderwerpen die op deze website worden behandeld. Onderzoekers van het Nivel bewaken de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de informatie. Op iedere website-pagina zijn de Nivel-medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn opgenomen als contactpersoon.

Beeld: de foto's op de Nivel-website zijn afkomstig en verstrekt onder licentie van iStock.com, of in eigen beheer gemaakt. De illustraties (en iconen) op de Nivel-website zijn in eigen beheer gemaakt. De video’s zijn gemaakt door verschillende partijen in opdracht van het Nivel.

Ontwerp: Enof Creatief Communicatiebureau, Utrecht

Websitebouw:  Drupal specialist, Atom Rotterdam

Copyright en bronvermelding

Alle resultaten van onderzoek door het Nivel of in samenwerking met het Nivel publiceert het Nivel openbaar, dit is statutair vastgelegd. U vindt deze bij Publicaties en bij Cijfers over zorg.

Copyright © Nivel 2023

Informatie uit Nivel-publicaties (rapporten, factsheets, infographics, feitenbladen en andere downloadable pdf’s) mag worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding. Deze bronvermelding is in de betreffende publicatie opgenomen en bestaat uit: [Auteurs], [Titel publicatie]. Utrecht: Nivel, [jaar van uitgave].

Informatie op een Nivel-websitepagina mag worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding. Deze bronvermelding bestaat uit: Bron: Nivel [internet], www.nivel.nl/[volledige url van de betreffende pagina], geraadpleegd [dag-maand-jaar].

Beeldmateriaal op Nivel-websitepagina’s
De foto's op de Nivel-website zijn afkomstig en verstrekt onder licentie van iStock.com, of in eigen beheer gemaakt. De illustraties op de Nivel-website zijn in eigen beheer gemaakt.
Geen van de afbeeldingen op deze website mag op enige wijze worden gebruikt voor andere doeleinden. (Voor de afbeeldingen in onze publicaties (downloadables), zie ‘Informatie uit Nivel-publicaties’ hierboven.)

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag of opmerking over de Nivel-website? Neem dan contact op met de contactpersoon - tevens inhoudelijk betrokkene - bij de betreffende webpagina, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@nivel.nl.

Nivel
Otterstraat 118-124
3513 CR Utrecht
The Netherlands
+31 30 272 9700
receptie@nivel.nl

 

Kenniscentrum Nivel. Colofon en copyright. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-01-2023; geraadpleegd op 25-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/colofon-en-copyright