Colofon en copyright

Het Nivel levert ‘kennis voor betere zorg’. Al onze resultaten van onderzoek zijn openbaar beschikbaar en over te nemen mits voorzien van de juiste bronvermelding.

Stichting Het Nivel is een publieke kennisorganisatie - zonder winstoogmerk - die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. We doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en hebben hierin een nationale functie. Ons mission statement luidt als volgt:

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag of opmerking over de Nivel-website? Neem dan contact op met de contactpersoon - tevens inhoudelijk betrokkene - die wordt vermeld op de betreffende webpagina, of stuur een e-mail naar kenniscentrum@nivel.nl.
 

Colofon

Bij het ontwikkelen en beheren van de Nivel-website zijn de volgende partijen betrokken:

Tekst: de teksten op de Nivel-website worden geschreven onder beheer van het Kenniscentrum van het Nivel, op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de onderwerpen die op deze website worden behandeld. Onderzoekers van het Nivel bewaken de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de informatie. Op iedere website-pagina zijn de Nivel-medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn, opgenomen als contactpersoon.

Beeld: de foto's op de Nivel-website zijn afkomstig van en onder licentie verstrekt door iStock.com. Dit houdt in dat het Nivel ze enkel mag inzetten op Nivel-uitingen (digitaal en folio). Een deel van de foto’s is in eigen beheer gemaakt en eigendom van het Nivel. De illustratieve elementen (figuren en iconen) op de Nivel-website zijn in eigen beheer of in opdracht van het Nivel gemaakt en zijn eigendom van het Nivel. De video’s zijn gemaakt door verschillende partijen in opdracht van het Nivel en zijn eigendom van het Nivel.

Ontwerp website: Enof Creatief Communicatiebureau, Utrecht

Websitebouw: Atom, Drupal specialist, Rotterdam


Copyright

Alle resultaten van onderzoek door het Nivel of in samenwerking met het Nivel publiceert het Nivel openbaar, dit is statutair vastgelegd. Bij Publicaties en bij Zorg en ziekte in cijfers vindt u onze resultaten van onderzoek. Ook bij ieder Nivel-onderzoeksprogramma vindt u de publicaties en cijfers over ziekte en zorg die binnen het programma tot stand zijn gekomen.

Copyright © Nivel 2024


Bronvermelding bij overnemen van Nivel-content
 

Overnemen informatie uit Nivel-publicaties (rapporten, factsheets, infographics, feitenbladen en andere downloadable pdf’s): dit is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding. De volgende bronvermelding (correct ingevuld wat betreft de elementen tussen de vierkante haken) dient in het betreffende product te worden opgenomen:
[Auteur(s)], [Titel publicatie]. Utrecht: Nivel, [jaar van uitgave].

Overnemen informatie van Nivel-websitepagina’s: dit is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding. De volgende bronvermelding (correct ingevuld wat betreft de elementen tussen de vierkante haken) dient in het betreffende product te worden opgenomen:
Bron: www.nivel.nl/[volledige url van de betreffende pagina], geraadpleegd [dag-maand-jaar].

Overnemen beeldmateriaal van Nivel-websitepagina’s: de foto's op de Nivel-website zijn afkomstig van en verstrekt onder licentie van iStock.com, of ze zijn in eigen beheer gemaakt. De illustratieve content (figuren, iconen) op de Nivel-website zijn in eigen beheer of in opdracht van het Nivel gemaakt.
Geen van de afbeeldingen op deze website mag op enige wijze worden gebruikt voor andere doeleinden.

(Voor de afbeeldingen in onze publicaties (downloadables), zie ‘Overnemen informatie uit Nivel-publicaties’ hierboven.)


Nivel
Otterstraat 118-124
3513 CR Utrecht
The Netherlands
+31 30 272 9700
receptie@nivel.nl

 

Nivel Kenniscentrum. Colofon en copyright. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-07-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/colofon-en-copyright