Colofon en copyright

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. ‘Kennis voor betere zorg’ is onze missie. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Nivel gebouw

We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Ons onderzoek draait uiteindelijk om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar, dit is statutair vastgelegd.

Heeft u een vraag of opmerking over de Nivel-website? Neem dan contact op met de contactpersoon bij de betreffende webpagina, of met kenniscentrum@nivel.nl.

 

Copyright © Nivel 2020

Informatie uit Nivel-publicaties (rapporten, factsheets, infographics, feitenbladen en andere downloadable pdf’s) mag worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding. Deze bronvermelding is in de betreffende publicatie opgenomen en bestaat uit: [Auteurs], [Titel publicatie]. Utrecht: Nivel, [jaar van uitgave].

Informatie op een Nivel-websitepagina mag worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding. Deze bronvermelding bestaat uit: Bron: Nivel [internet], www.nivel.nl/[volledige url van de betreffende pagina], geraadpleegd [dag-maand-jaar].

Beeldmateriaal op Nivel-websitepagina’s
De foto's op de Nivel-website zijn afkomstig en verstrekt onder licentie van iStock.com, of in eigen beheer gemaakt. De illustraties op de Nivel-website zijn in eigen beheer gemaakt.
Geen van de afbeeldingen op deze website mag op enige wijze worden gebruikt voor andere doeleinden. (Voor de afbeeldingen in onze publicaties (downloadables), zie ‘Informatie uit Nivel-publicaties’ hierboven.)

Nivel
Otterstraat 118-124
3513 CR Utrecht
The Netherlands
+31 30 272 9700
receptie@nivel.nl