Onze medewerkers

Het Nivel is een stichting onder bestuur van een directie en staf.  Er is een Raad van Toezicht die toeziet op de manier waarop de directie het instituut bestuurt. Daarnaast werken er in de organisatie zo’n honderd wetenschappers die onderzoek doen en zo'n zestig mensen in ondersteunende functies.

Profile picture for user c.wagner@nivel.nl
Directeur Nivel; projectleider Patiëntveiligheid; hoogleraar 'Patiëntveiligheid', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Adjunct-directeur Nivel; hoofd Onderzoek; afdelingshoofd Organisatie en Sturing in de Gezondheidszorg; programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg; hoogleraar 'Sociaalwetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in d...
Profile picture for user j.hasselaar@nivel.nl
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg, bijzonder hoogleraar 'Social Empowerment in de Palliatieve Zorg' Radboudumc / Radboud Universiteit
Profile picture for user j.rademakers@nivel.nl
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; hoogleraar 'Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie', CAPHRI, Maastricht University
Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, bijzonder hoogleraar 'Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg', Radboud Universiteit
Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
Programmaleider Farmaceutische Zorg; bijzonder hoogleraar 'Farmaceutisch zorgonderzoek', Rijksuniversiteit Groningen
Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen; bijzonder hoogleraar 'Crises, veiligheid en gezondheid', Rijksuniversiteit Groningen
Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg; bijzonder hoogleraar 'Communicatie in de gezondheidszorg', Radboudumc
Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; bijzonder hoogleraar 'Verpleging en verzorging in de laatste levensfase', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing; bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem; bijzonder hoogleraar 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief', Tranzo, Tilburg University
Profile picture for user j.bes@nivel.nl
Junior onderzoeker Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Profile picture for user a.brabers@nivel.nl
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectcoördinator Consumentenpanel Gezondheidszorg
Profile picture for user i.flink@nivel.nl
Programmamanager en senior onderzoeker Internationale Projecten
Profile picture for user m.deGier@nivel.nl
Veldwerkcoördinator Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten en Panel Samen Leven
Profile picture for user p.groenewegen@nivel.nl
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; hoogleraar 'Sociale en geografische aspecten van gezondheid en zorg', Universiteit Utrecht
Profile picture for user k.degroot@nivel.nl
Verpleegkundige-onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; mede-coördinator Panel Verpleging & Verzorging
Profile picture for user j.hansen@nivel.nl
Senior onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Profile picture for user m.heymans@nivel.nl
Senior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen; projectleider Panel voor Mensen met een Longziekte
Profile picture for user m.hooiveld@nivel.nl
Senior onderzoeker Huisartsenzorg; projectleider Nivel Surveillance - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Profile picture for user l.knap@nivel.nl
Onderzoeker (promovendus) Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Profile picture for user j.knapen@nivel.nl
Onderzoeker (postdoc) Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Profile picture for user r.knoef@nivel.nl
Junior relatiebeheerder Cluster Routine Zorgdata
Profile picture for user L.Mans@nivel.nl
Beleidsmedewerker Wetenschap en Kennisontwikkeling Gezondheidszorg
Profile picture for user R.Poortvliet@nivel.nl
Junior onderzoeker (promovendus) Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Profile picture for user m.rijken@nivel.nl
Senior onderzoeker Huisartsenzorg, Persoonsgerichte Integrale Zorg
Profile picture for user a.deveer@nivel.nl
Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; projectcoördinator Panel Verpleging & Verzorging
Profile picture for user e.vis@nivel.nl
Onderzoeker (promovendus) Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Profile picture for user J.Wedholm@nivel.nl
Project/registratiemedewerker Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
Profile picture for user r.wit@nivel.nl
Junior onderzoeker (promovendus) Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg en Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Profile picture for user e.zonneveld@nivel.nl
Junior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen; coördinator Panel Samen Leven