Onze medewerkers

Het Nivel is een stichting onder bestuur van een directie en staf.  Er is een Raad van Toezicht die toeziet op de manier waarop de directie het instituut bestuurt. Daarnaast werken er in de organisatie zo’n honderd wetenschappers die onderzoek doen en zo'n zestig mensen in ondersteunende functies.

Profile picture for user c.wagner@nivel.nl
Directeur Nivel; projectleider Patiëntveiligheid; hoogleraar 'Patiëntveiligheid', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Adjunct-directeur Nivel; hoofd Onderzoek; afdelingshoofd Organisatie en Sturing in de Gezondheidszorg; programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg; hoogleraar 'Sociaalwetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in d...
Profile picture for user j.rademakers@nivel.nl
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; hoogleraar 'Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie', CAPHRI, Maastricht University
Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, bijzonder hoogleraar 'Arbeids- en organisatievraagstukken in de zorg', Radboud Universiteit
Profile picture for user l.vandijk@nivel.nl
Programmaleider Farmaceutische Zorg en Paramedische Zorg; bijzonder hoogleraar 'Farmaceutisch zorgonderzoek', Rijksuniversiteit Groningen
Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen; bijzonder hoogleraar 'Crises, veiligheid en gezondheid', Rijksuniversiteit Groningen
Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg; bijzonder hoogleraar 'Communicatie in de gezondheidszorg', Radboudumc
Profile picture for user a.francke@nivel.nl
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg; bijzonder hoogleraar 'Verpleging en verzorging in de laatste levensfase', Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing; bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem; bijzonder hoogleraar 'Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief', Tranzo, Tilburg University
placeholder profile image
Administratief (project)medewerker Cluster Panel- en Survey-onderzoek
Profile picture for user e.bolt@nivel.nl
Huisarts-onderzoeker Huisartsgeneeskundige Zorg
Profile picture for user n.bos@nivel.nl
Senior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Profile picture for user a.brabers@nivel.nl
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectcoördinator Consumentenpanel Gezondheidszorg