Onze medewerkers

Het Nivel is een stichting. Het heeft een directeur en een managementteam met drie hoofden van drie onderzoeksafdelingen. Een van hen is daarbij de adjunct-directeur Onderzoek. Daarnaast heeft het Nivel een adjunct-directeur Bedrijfsvoering.
De Raad van Toezicht ziet toe op de manier waarop de directie het instituut bestuurt. De raad bestaat uit vijf leden met expertise op verschillende terreinen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
Bij het Nivel werken gemiddeld zo’n 150 mensen, 90 onderzoekers en 60 mensen in ondersteunende functies. Met elkaar zorgen we ervoor dat we met ons onderzoek een bijdrage leveren aan betere zorg.

Prof. dr.
Cordula Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Prof. dr. ir.
Roland Friele
Adjunct-directeur Nivel, hoofd onderzoeksafdeling. Tevens programmaleider Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg en hoogleraar Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, Tranzo, Tilburg University
Dr.
Jeroen Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Nivel Zorgregistraties Eerstelijn
Drs.
Wouter de Kruijff
Adjunct-directeur bedrijfsvoering
Prof. dr.
Jany Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University
Prof. dr.
Ronald Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, Radboud Universiteit
Dr.
Hennie Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Dr.
Dolf de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Prof. dr. ir.
Liset van Dijk
Programmaleider Farmaceutische Zorg en Paramedische Zorg, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr.
Michel Dückers
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen en bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr.
Sandra van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg en bijzonder hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, Radboudumc en University of South-Eastern Norway
Prof. dr.
Anneke Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg en hoogleraar Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Prof. dr.
Judith de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing en bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
Dr. ir.
Joke Korevaar
Programmaleider Huisartsgeneeskundige Zorg
Dr. ir.
Lilian van Tuyl
Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Prof. dr.
Robert Verheij
Programmaleider Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem en bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief, Tranzo, Tilburg University
placeholder profile image
Ria Karamat Ali
secreteriaat / receptie
Drs.
Claire Aussems
Statistisch Adviseur
MSc
Eline Baarda
Relatiebeheerder Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
MSc
Mees Baartmans
Junior onderzoeker Kwaliteit en Organisatie van de Gezondheidszorg
Dr.
Christos Baliatsas
Postdoc onderzoeker Rampen en Milieudreigingen
Dr.
Sandra van Beek
Senior onderzoeker Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Sander van Beusekom
Database ontwikkelaar Cluster Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn
Anja van der Biezen
Secretaresse
Else van Blokland
Financieel administratief medewerker
Dr.
Wienke Boerma
Senior onderzoeker Internationaal vergelijkend onderzoek WHO
placeholder profile image
Dr.
Eva Bolt
Huisarts-onderzoeker Huisartsgeneeskundige Zorg
Dr.
Isabelle Bos
Postdoc onderzoeker Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem
Dr.
Nanne Bos
Senior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Dr.
Mark Bosmans
Senior onderzoeker Rampen en Milieudreigingen
Dr.
Anne Brabers
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg
Ruben van der Burgh
(Web)applicatie-ontwikkelaar Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
MSc
Thomas Carter
Junior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Dr. mr.
Remco Coppen
Directiesecretaris/jurist
Rodrigo Davids
Data-analist & functioneel leidinggevende Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Drs.
Liselotte van Dijk
Junior onderzoeker Kwaliteit en Organisatie van de Gezondheidszorg