Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2019/2020. Transparantie: ieder zijn eigen invulling?

Boer, D. de, Springvloet, L., Rolink, M., Bos, N., Jong, J. de, Friele, R. De Transparantiemonitor 2019/2020. Transparantie: ieder zijn eigen invulling? Utrecht: Nivel, 2020. 25 p.
Download de PDF
Dit rapport betreft het overkoepelende rapportage van het tweede jaar (2019-2020) van het langlopende project De Transparantiemonitor 2018-2022. In het rapport zijn volgende doelen nagestreeft:
1. Het in kaart brengen waar overheidspartijen en partijen in de zorg naartoe willen en in kaart brengen welke rol deze partijen zien voor informatie en transparantie;
2. Vanuit dit perspectief de belangrijkste inzichten uit de transparantiemonitor tot nu toe integreren.

Doel van De Transparantiemonitor 2019-2020
Het doel van het tweede jaar van De Transparantiemonitor is nadrukkelijk om vooruit te kijken. Dat betekent: kijken wat partijen in de zorg en overheidspartijen zien als de ‘stip op de horizon’ en met de monitor werken aan inzichten nuttig zijn op weg daar naartoe.
In opzet is de monitor 2019-2020 gericht op de curatieve zorg. Dit betekent dat we voor de stip op de horizon kijken naar de hoofdlijnenakkoorden uit de curatieve zorg en naar de manier waarop transparantie en informatie binnen die hoofdlijnenakkoorden een rol spelen, met in het bijzonder aandacht voor de medisch specialistische zorg en huisartsenzorg. Vanzelfsprekend leidt dat ook tot veel aandacht voor het Programma Uitkomstgerichte Zorg als een set van activiteiten om met uitkomstinformatie de zorg verder te brengen.
Bij het tweede doel gaan we expliciet op zoek naar enkele uitdagingen, namelijk dingen die moeizaam gaan of niet lukken. In het eerste jaar van de monitor hebben we namelijk gezien dat deze zaken makkelijk onderbelicht raken, terwijl het heel belangrijk is om ook van die dingen te leren.

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dit meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.

Terugblik: eerste jaar van de Transparantiemonitor: 2018
In het eerste jaar van de monitor hebben we vooral terug gekeken en een balans opgemaakt. Zichtbaar werd dat het begrip transparantie in de loop der jaren steeds breder is ingevuld. Waar het oorspronkelijk ging om de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders en zorgverleners gaat het tegenwoordig ook om informatie op het niveau van aandoeningen en interventies. Daarnaast gaat het niet meer alleen over de beschikbaarheid, maar ook over de bruikbaarheid van informatie.