Profile picture for user n.bos@nivel.nl
Nanne Bos, PhD
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Onderzoek

Ik houd me bezig met onderzoeksprojecten waarbij de patiënt een prominente plek heeft. Een mooi voorbeeld daarvan is de Transparantiemonitor, waarbij ik kijk hoe de patiënt zijn/haar weg vindt naar de best passende zorg. Andere onderzoeksprojecten gaan over de ervaringen van patiënten met de zorg of de resultaten van die zorg. Ook de kwaliteit en organisatie van acute of spoedzorg is belangrijk binnen mijn onderzoek. Voor het onderzoek dat ik met mijn team doe, maken we geregeld gebruik van de methode Burgerplatform die het Nivel heeft ontwikkeld.

Vraagstukken kantelen en binnen context plaatsen
Ik vind het belangrijk om een vraagstuk vanuit verschillende kanten te bekijken en de uitkomsten betekenis te geven door deze te plaatsen binnen de context waarin het onderzoek zich afspeelt. De resultaten moeten goed aansluiten bij de gebruikers en praktisch toepasbaar zijn. Ook vind ik het erg leuk om samen te werken met jonge onderzoekers op weg naar een promotie.

Publicaties

CV

Career
Ik studeerde bewegingswetenschappen en health services research en promoveerde op het gebied van kwaliteit van spoedeisende zorg vanuit het patiëntenperspectief. Aansluitend werkte zij enige tijd bij Stichting Miletus als projectleider . De projecten omvatten metingen naar patientervaringen in de zorg en het ontwikkelen van Patient Reported Outcome Measures (PROMs).