Profile picture for user j.dejong@nivel.nl
Prof. dr. Judith de Jong
Hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg; programmaleider Zorgstelsel en Sturing; bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht

Onderzoek

Als hoofd van de onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg begeleid ik verschillende teams met onderzoekers van onderzoeksprogramma's binnen dit onderzoeksgebied. Als prograrmmaleider Zorgstelsel en Sturing doe ik met mijn eigen team onderzoek naar de kwaliteit en de duurzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel. We richten ons met name op de effecten van gereguleerde marktwerking, de keuzes die zorgverzekeraars maken bij het inkopen van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Hierbij maken we onder andere gebruik van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en van de Barometers die in dit panel worden ingezet.

Bedoelde en onbedoelde effecten
Werkt het stelsel werkt zoals is bedoeld? Dit is een belangrijke en ook spannende vraag voor mij. Het combineren van wetenschappelijk onderzoek en het maken van de vertaalslag naar de praktijk, vind ik een uitdagende.

Bijzonder hoogleraar
Naast mijn werk bij het Nivel ben ik als bijzonder hoogleraar Health Services Research verbonden aan Maastricht University, faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML). In deze leerstoel richt ik mij op gezondheidszorgbeleid en dan met name op de manier waarop beleid doorwerkt in de praktijk; of het leidt tot een betere kwaliteit van zorg of kosteneffectiviteit.

Publicaties

CV