Publicatie

Publication date
Bevorderen van medicatietrouw door verpleegkundigen en verzorgenden: knelpuntenanalyse.
Dijk, L. van, Huis, A., Groot, K. de, Vervloet, M., Lescure, D., Francke, A. Bevorderen van medicatietrouw door verpleegkundigen en verzorgenden: knelpuntenanalyse. Utrecht/Nijmegen: NIVEL, IQ Healthcare, 2017.
Download the PDF
Gegevensverzameling
Authors (4) of this publication: