Afgesloten
2017

Knelpuntenanalyse verpleegkundig en verzorgend handelen ter bevordering van medicatietrouw, 2017

Duur: feb - mrt 2017

Achtergrond
Problemen met medicatietrouw komen vaak voor, wat nadelig is voor de gezondheid van een patiënt.

Doel
Het hoofddoel van dit project is inzicht krijgen of verpleegkundigen en verzorgenden specifieke knelpunten in hun handelen bij patiënten die medicatieontrouw zijn, ervaren. En of deze knelpunten het best via een kwaliteitsstandaard aangepakt kunnen worden.

Methode
Er zijn verschillende fasen:
1. Literatuurverkenning in relevante onderzoeksliteratuur en kwaliteitsdocumenten
2. Groepsinterviews met verpleegkundigen en verzorgenden
3. Online vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL-Panel verpleging en Verzorging

Resultaat
Onderzoeksrapport met aanbevelingen voor onder andere beroepsorganisatie V&VN.
Dit rapport dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw, binnen het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
Projectpartners
IQ healthcare