Publicatie

Publication date

Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 1 - Achtergrondkenmerken van mensen met dementie.

Döpp, C., Heide, I. van der, Heins, M., Joling, K., Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 1 - Achtergrondkenmerken van mensen met dementie. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
Het doel van deze factsheet is het geven van informatie over de achtergrondkenmerken van de groep mensen met dementie op basis van gegevens uit het Register Dementiezorg en Ondersteuning. Het betreft kenmerken zoals leeftijd, geslacht, woonsituatie, inkomen en migratieachtergrond. De informatie wordt gegeven op landelijk niveau en op het niveau van zorgkantoorregio's.

Binnen het Register Dementiezorg en Ondersteuning verschijnen op de Nivel-website in het totaal 12 factsheets, in twee reeksen van zes:

Factsheets 1-6: reeks van zes factsheets o.b.v. data uit 2017
1. Factsheet 1: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2017)
2. Factsheet 2: langdurige zorg (2017)
3. Factsheet 3: ziekenhuisopnamen (2017)
4. Factsheet 4: maatschappelijk ondersteuning (2017)
5. Factsheet 5: medicatieverstrekkingen (2017)
6. Factsheet 6: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2017)

Alle informatie over het ontwikkelen van het Register en deze eerste 6 factsheets vindt u bij het project 'Dementiezorg voor elkaar, ontwikkeling Register Dementiezorg' (zie rechts).

Fastheets 7-12: reeks van 6 geactualiseerde factsheets o.b.v. toevoeging data 2018-2019:
De factsheets 1-6 worden gectualiseerd met data over 2018-2019. In de loop van 2021 verschijnen:
7. Factsheet 7: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2018-2019) 8.
8. Factsheet 8: langdurige zorg (2018-2019)
9. Factsheet 9: ziekenhuisopnamen (2018-2019)
10. Factsheet 10: maatschappelijk ondersteuning vanuit de Wmo (2018-2019)
11. Factsheet 11: medicatieverstrekkingen, polyfarmacie en psychofarmaca (2018-2019)
12. Factsheet 12: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2018-2019)

Alle informatie over het totale project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning' en alle 12 factsheets (zullen) worden gepubliceerd bij het project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning, doorontwikkeling o.b.v. data 2017-2018-2019' (zie rechts).