Publicatie

Publication date

Visies op taakherschikking: een inventariserend onderzoek naar de diversiteit, kansen en belemmeringen van taakherschikking in Nederland.

Tuyl, L. van, Vis, E., Bosmans, M., Friele, R., Batenburg, R. Visies op taakherschikking: een inventariserend onderzoek naar de diversiteit, kansen en belemmeringen van taakherschikking in Nederland. Utrecht: Nivel, 2020. 176 p.
Download the PDF