Project
Afgesloten
2020

Impactanalyse van de ramingen voor de Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) over 2016, 2018 en 2020

Duur project: juli 2020 - september 2020

Vanaf 2014 geeft het Capaciteitsorgaan instroomadviezen geven voor de Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). Dit zijn opleidingen voor 7 medisch-ondersteunende beroepen, voor 9 gespecialiseerd-verpleegkundige beroepen en voor ambulanceverpleegkundigen. Voor de capaciteitsramingen die hiertoe worden gedaan, is een webapplicatie opgesteld waar ziekenhuizen gegevens kunnen invullen die belangrijk zijn voor de raming.

Doel
Het bepalen van de impact die de wijziging van bepaalde parameters hebben gehad op de uitkomsten nu er een aantal ramingen hebben plaatsgevonden.

Methode en resultaat
Op basis van een impactanalyse zal het Nivel formuleren welke verbeterpunten wenselijk en mogelijk zijn ten aanzien van de berekeningen en positie van de parameters in het FZO-ramingsmodel. De impactanalyse wordt gedaan over de jaren 2016, 2018 en 2020.

Resultaat
Dit zal resulteren in een rapport met de impactanalyse en verbeterpunten van die analyse.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Het Capaciteitsorgaan