Contact en route

Wilt u in contact komen met het Nivel, voor algemene informatie of opmerkingen of met een specifieke vraag? Wilt u weten hoe u naar ons instituut kunt komen? Kijk dan verder.

Stichting Het Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, bevindt zich in Utrecht-centrum.

Nivel-icoon InformatieContact met het Nivel voor algemene informatie

  • Algemene informatie over het Nivel: neem contact op via receptie@nivel.nl.
  • Foutje op de website: doet een link het niet of ontbreekt er informatie op onze website? Meld het bij onze webmaster via webmaster@nivel.nl.
  • Onderzoek laten doen: voor een offerte of mogelijkheid tot samenwerking neemt u contact op met de betrokken programmaleider of stuurt u een e-mail naar de Raad van Bestuur van het Nivel: rvb@nivel.nl.
  • Informatie over publicaties, cijfers of onderzoek: neem contact op met de onderzoeker die als contactpersoon vermeld staat op de betreffende webpagina.
  • Persvragen: voor toelichting op onderzoek of persvragen kunt als journalist direct contact opnemen met de contactpersoon (onderzoeker) die vermeld staat op de relevante webpagina. Ook kan wetenschapsmarketeer Isabel van Zenderen u vertellen welke - voor uw vraag - relevante informatie het Nivel aanbiedt en u desgewenst aangeven bij welke onderzoeker(s) u terecht kunt voor meer informatie over het (onderwerp van) onderzoek.

Nivel-gegevens: te gebruiken met bronvermelding

Nivel-gegevens kunnen worden gebruikt mits voorzien van juiste bronvermelding. Dit geldt voor alle informatie die u op www.nivel.nl vindt - in publicaties, in nieuwsberichten en in alle andere content. In de bronvermelding dient u de naam van de Nivel-publicatie of -websitepagina te vermelden, evenals de naam ‘Nivel’ en de datum van uitgave/raadpleging. Meer hierover vindt u bij Colofon en copyright.

Contact met een Nivel-medewerker betrokken bij een panel of registratieContact met een Nivel-medewerker betrokken bij een panel of registratie

Wilt u onderzoek laten uitvoeren met gebruik van een van onze datasets? Of neemt u deel aan een panel of registratie van het Nivel? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen die worden genoemd op de relevante pagina’s:

Nivel-registratiesystemen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
  Nivel Beroepenregistraties in de Zorg
  Register Leren van data in Verpleeghuizen
  Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC)
   
Nivel-panel van zorgverleners Nivel Panel Verpleging & Verzorging
   
Nivel-panels van zorggebruikers Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg
  Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
  Nivel Panel van Mensen met een Longziekte
  Nivel Panel Samen Leven
   
Nivel-methoden Nivel-methode Burgerplatform
  Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

Nivel-icoon vraagballonPersoonlijke vragen?

Het Nivel kan geen persoonlijk advies geven. Heeft u vragen over uw eigen zorgsituatie, over uw verzekeringen of over uw gezondheid? Dan verwijzen wij u graag door naar kiesbeter.nl of thuisarts.nl, of naar uw huisarts.

Nivel-icoon klachtenKlachten?

In de werkwijze van het Nivel staan waarde als eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid centraal. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt.
Signaleert u een probleem of heeft u een klacht over het Nivel of zijn medewerkers? Dan vernemen we dat graag. Wij verzoeken u om bij voorkeur eerst contact op te nemen met de projectleider van het betreffende Nivel-onderzoek, het betreffende Nivel-panel of de betreffende Nivel-registratie (deze staat als contactpersoon vermeld op de desbetreffende webpagina's).
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan heeft het Nivel een klachtenregeling voor de behandeling van uw klacht. Meer informatie over het indienen en afhandelen van een klacht vindt u in onze Klachtenregeling.

Nivel-icoon wegwijzerRoute

Ons instituut is gemakkelijk per trein te bereiken, het bevindt zich op loopafstand van het Centraal Station Utrecht. Het is ook goed bereikbaar met de bus of de fiets. Het Nivel voert een auto-ontmoedigend beleid; parkeren van de auto is zeer beperkt mogelijk op ons terrein en bovendien alleen in afspraak met onze receptie en/of de facilitair beheerder, via uw directe contactpersoon bij het Nivel. 

Postadres Bezoekadres
Postbus 1568 Otterstraat 118 – 124
3500 BN Utrecht 3513 CR Utrecht
[T] 030 - 27 29 700 Nederland
[E] E-mail: receptie@nivel.nl  

h3="">

 

Download de routebeschrijving

 

Nivel Kenniscentrum. Contact en route. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-07-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/contact-en-route