Consumentenpanel Gezondheidszorg

Hoe denken burgers in Nederlandse over de gezondheidszorg en wat zijn hun ervaringen met die zorg? Dit peilt het Consumentenpanel Gezondheidszorg onder 12.000 personen van 18 jaar en ouder aan de hand van schriftelijke of online vragenlijsten, via interviews of focusgroepen. De vraagstelling is heel breed en gaat over de gezondheidszorg in Nederland .

Het is mogelijk om onderzoek te doen onder de algemene bevolking, maar bijvoorbeeld ook onder ouderen of vrouwen tussen de veertig en zestig jaar. Door middel van het Consumentenpanel bestuderen we de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de burger. Daarmee draagt het panel bij aan het versterken van hun positie binnen de zorg.

Achtergrond Consumentenpanel Gezondheidszorg
Dit panel werd in 1992 opgericht door de Consumentenbond en het Nivel. In 2004 nam het Nivel alle taken over. Sinds die tijd is het panel flink uitgebreid van 1500 naar 12.000 leden. Ook het aantal onderzoeken nam toe van twee à drie naar circa acht tot tien per jaar. We streven ernaar om met het panel een representatieve afspiegeling van de samenleving te vormen en werven regelmatig nieuwe leden.

De onderwerpen die we in het panel behandelen gaan ter goedkeuring eerst langs de programmacommissie van het Consumentenpanel. In deze commissie zitten afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland),  Patiëntenfederatie Nederland, de Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het ministerie van VWS betaalt de infrastructuur van het panel en 1,5 vragenlijst per jaar. Andere partijen die gebruik willen maken van het panel, zoals universiteiten, financieren het overige onderzoek.

Privacy
We vinden het belangrijk om de privacy van onze paneldeelnemers te beschermen. Persoonsgegevens van deelnemers zijn afgeschermd. De resultaten van het panelonderzoek zijn niet herleidbaar naar de deelnemende panelleden, ook niet voor de Nivelmedewerkers die de gegevens analyseren. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1262949.

Zelf gebruik maken van het Consumentenpanel?
Ook u kunt onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg. Dat kan onder de algemene bevolking of binnen specifieke subgroepen.

Het Nivel kan op verzoek van opdrachtgevers vragenlijsten ontwikkelen, versturen en verwerken. We hebben de expertise om data te analyseren en die om te zetten in een rapportage. Het is ook mogelijk om analyses te doen op materiaal dat eerder door ons is verzameld.

Meer weten?
Wilt u ook onderzoek doen met ons panel of eerst meer weten? Lees dan onze basisrapportage of neem contact op met:

Anne Brabers , onderzoeker bij het Nivel, 030-2729855 of per mail via a.brabers@nivel.nl.

Panelleden die meer informatie willen kunnen contact met ons opnemen via consumentenpanel@nivel.nl

Gegevensverzameling