Profile picture for user m.hellingman@nivel.nl
Drs. Mirjam Hellingman
HR-adviseur

Onderzoek

Als HR adviseur ben ik gesprekspartner voor de directie, afdelingshoofden, programmaleiders en medewerkers op het gebied van Human Resources. Ik leid HR-projecten of neem eraan deel, zoals het onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maken van het sociaal jaarverslag, het ontwikkelen van beleid, richtlijnen of regelingen.

Voldoende uitdagingen en goede arbeidsomstandigheden
Het is belangrijk dat medewerkers binnen het Nivel lekker op hun plek zitten. Het moet duidelijk zijn wat er in hun functie van ze wordt verwacht. We streven naar optimale arbeidsomstandigheden, voldoende uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Dit is van belang voor de medewerkers en de organisatie. Gras groeit niet harder door eraan te trekken, wanneer je het wilt laten groeien is goede voeding en voldoende ruimte essentieel. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van onze medewerkers.

Ik word enthousiast wanneer ik een bijdrage kan leveren om het bovenstaande te bereiken, zoals het maken van heldere functiebeschrijvingen, het verder ontwikkelen van b.v. arbobeleid, opleidingsbeleid of competentiemanagement en het geven van advies aan leidinggevende en medewerkers op HR-gebied.

CV

Career
Werkzaam op de afdeling Human Recources/Personeel en Organisatie bij diverse organisatie in de profit en non-profit: Universiteit Utrecht, ICT organisatie Politie, KPN, T-Systems, Slachtofferhulp, RAZ B.V.