Profile picture for user p.baarendse@nivel.nl
Dr. ir. Petra Baarendse
Lid Raad van Bestuur

Onderzoek

Als lid raad van bestuur ben ik samen met de voorzitter, Cordula Wagner, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Nivel en de totstandkoming van de strategische plannen en beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen.
Daarnaast richt ik mij als lid, met de portefeuille bedrijfsvoering, op de interne organisatie en integrale bedrijfsvoering van het Nivel. Dit betreft onder andere de financiën, (internationaal) projectbeheer en - control, ICT beleid en ondersteuning, personeelszaken, juridische zaken en facilitair beheer.

Mijn belangrijkste motivatie is bijdragen aan de maatschappelijke missie van het Nivel door het onderzoek goed te faciliteren. Waar ik enthousiast van word is als medewerkers de werkomgeving als prettig en stimulerend ervaren en hun volle potentieel kunnen benutten. Ik zet mij graag in om samenwerking en betrokkenheid in allerlei vormen te initiëren en daarin de verscheidenheid aan ideeën en oplossend vermogen te benutten.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de noodzakelijke randvoorwaarden zoals financiën, ICT, personeelszaken, juridische zaken en facilitair goed geregeld zijn. Een goede invulling van deze randvoorwaarden is essentieel om het onderzoek van het Nivel te kunnen uitvoeren. Slim en innovatief organiseren, kwaliteit en gezamenlijkheid zijn daarin voor mij leidende begrippen.

CV

Career

2020 - 2023: Lid Faculteitsbestuur I Faculteitsdirecteur – Universiteit Utrecht
2019 - 2020: Programma Directeur I Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
2018 - 2019: Senior Management Consultant I Klaus Schmitt & Partners
Universitair Medisch Centrum Utrecht
2017 - 2018: Change manager (Senior expert & Organizational architect I Lead veranderteam)
2013 - 2017: Strategisch programmamanager Patient Centered WKZ / Child Health: Science for Life
2013 - 2017: Hoofd Onderzoek & Onderwijs WKZ
2012 - 2013: Post-doctoral fellow Developmental Neuroscience I VU Amsterdam