Onderzoek

In mijn werk als wetenschapsmarketeer help ik onderzoekers met het voor een breder publiek toegankelijk maken van hun onderzoek. Of het nu gaat om het samen opzetten van nieuwsberichten, het vertellen over het onderzoeksproject op de Nivel website, het maken van infographics over de resultaten of zelfs instructie- of promotievideo’s. Samen met mijn collega's van het Kenniscentrum biedt ik informatie en ondersteuning. En dat alles in de heldere huisstijl van het Nivel.

Het is voor mij heel belangrijk om een verschil te maken met het werk dat ik doe. Onderwerpen als gezondheid, de gezondheidszorg, en duurzaamheid zijn voor mij zeer belangrijk. Dit omdat ik uit persoonlijke ervaring weet dat gezond zijn zeker niet vanzelfsprekend is.

CV

Career

Na mijn promotieonderzoek in de fysische chemie heb ik veel onderzoeksprojecten gedaan aan Universiteiten (UU, UvA) en in het bedrijfsleven (Unilever, Electric Ant Lab). Daarbij groeide mijn interesse in het voor een breder publiek toegankelijk maken van de resultaten van dat onderzoek. Het schrijven van populair wetenschappelijke stukken en het begeleiden van andere onderzoekers hierin werd daarom een steeds groter deel van mijn dagelijkse werkzaamheden.