Panel Samen Leven, wie wat en hoe - voor deelnemers

Waarom is er een Panel Samen leven? Wat is het Nivel? Hoe werkt het Panel Samen Leven? Wie zitten er in het panel? Hieronder vind je de antwoorden op deze vragen.

Inhoud – Het panel, wie wat en hoe - voor deelnemers

Samen leven … samen koken
Samen leven ... samen koken

Waarom is er een ‘Panel Samen Leven’ gekomen?Waarom is er een Panel Samen Leven gekomen?

Het is belangrijk om te weten hoe het met mensen met een beperking gaat.
Het Nivel gaat met de mensen zelf hierover praten.

Wat is het Nivel?Wat is het Nivel?

Het Nivel is een kantoor. Mensen doen hier onderzoek.

Wie zitten er in het ‘Panel Samen Leven’?Wie zitten er in het Panel Samen Leven?

Er zitten meer dan 500 mensen in het Panel Samen Leven.
Zij zijn gevraagd door hun huisarts of door hun woonvoorziening.
Bij veel mensen doet ook hun naaste mee.
Dat is bijvoorbeeld een familielid of goede bekende.

Wat gaat er gebeuren?Wat gaat er gebeuren?

U krijgt iedere twee jaar een gesprek.
Het gesprek gaat over wat u zelf vindt.
Bijvoorbeeld of u uw werk leuk vindt.
En of u fijn woont.

Wat gebeurt er met de vraaggesprekken?Wij maken een rapport

Wij schrijven een rapport.
Over wat mensen met een verstandelijke beperking vinden.
En wat hun familieleden of goede bekenden zeggen.

Wat gebeurt er met de vraaggesprekken?

Iedereen dit dat wil, kan dit rapport lezen.
Zo weten zij hoe het met mensen met een verstandelijke beperking gaat.
Wat er nodig is om het meedoen aan de samenleving te verbeteren.
Of mensen hulp nodig hebben.

Er staan geen namen in het rapport.

Krijgt mijn familielid of de goede bekende ook een vraaggesprek?Krijgt mijn familielid of de goede bekende ook een vraaggesprek?

Nee.
Zij krijgen een vragenlijst.
De vragenlijst krijgen ze met de post.
Ze vullen de vragenlijst in.
Dan sturen ze de vragenlijst terug naar het Nivel.

Blijft alles wat ik vertel geheim?Blijft alles wat ik vertel geheim?

De gegevens zijn geheim!
Dus uw familie, uw begeleider en dokter weten niet wat u heeft verteld.
Uw begeleider of familielid is niet bij het gesprek aanwezig.
Maar als u dat wel graag wilt, mag dat natuurlijk wel!

Meer wetenMeer weten?

Heeft u vragen over deelname aan het Panel Samen Leven? Neem dan contact op!

[E] samenleven@nivel.nl
[T] 030-27 29 777

Boeije, H. Panel Samen Leven, wie wat en hoe - voor deelnemers. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-06-2022; geraadpleegd op 27-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panel-samen-leven/het-panel-wie-wat-en-hoe-voor-deelnemers
Gegevensverzameling