Privacybescherming bij het Panel Samen Leven

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven ze dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd.

Panel Samen LevenHet Nivel beoogt met het Panel Samen Leven bijdrage te leveren aan de beantwoording van vragen naar de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij kunt u denken aan vragen over hun maatschappelijke positie, over het gebruik van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Ook stellen we vragen over hoe zij zelf denken dat de kwaliteit van al deze aspecten kan worden verbeterd.


PrivacyPrivacyreglement
Met het door ons gehanteerde Privacyreglement Panel Samen Leven voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan de Code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.


Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Gegevensverzameling