Privacybescherming bij het Panel Samen Leven

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven ze dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten.

PrivacybeschermingPersoonsgegevens die verzameld zijn of worden gebruikt voor het onderzoek van het Panel Samen Leven worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens worden voor het onderzoek gecodeerd en bevatten in beginsel geen tot personen herleidbare informatie.


PrivacyPrivacyreglement

Met het door ons gehanteerde Privacyreglement Panel Samen Leven voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan de Code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Vrijwillige deelname

Vrijwillige deelname

Deelname aan het panel is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers kunnen op ieder moment hun deelname opzeggen. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt anoniem gerapporteerd.

 

Boeije, H. Privacybescherming bij het Panel Samen Leven . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-06-2022; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panel-samen-leven/privacybescherming
Gegevensverzameling