Over het Nivel Panel Samen Leven

Het Nivel Panel Samen Leven is een panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Met behulp van dit panel volgen wij de ontwikkelingen in de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking gedurende een langere periode.

Een van de panels van het Nivel

Het Nivel Panel Samen Leven maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

De uitkomsten van ons panelonderzoek delen we met beleidsmakers, zorginstellingen, zorgverzekeringen en patiënten- en consumentenorganisaties. Zij gebruiken onze aanbevelingen om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

DeelnemersDeelnemers

In het Nivel Panel Samen Leven komen mensen met een verstandelijke beperking aan het woord om te vertellen over het meedoen in de samenleving en over hun ervaringen met de gezondheidszorg. Omdat de deelnemers vanwege hun beperkingen niet altijd de mogelijkheid hebben om alle vragen zelf te beantwoorden, zijn hun (wettelijke) vertegenwoordigers of naasten ook uitgenodigd om aan het panel deel te nemen. Meestal is dit een familielid, maar het kan ook een (persoonlijk) begeleider of vrijwilliger zijn.

Het Nivel Panel Samen Leven bestaat uit 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten.

Deelnemers aan het panel

Doel en resultaten panelonderzoekDoel en resultaten panelonderzoek

Doel van het panel is inzicht te krijgen in de woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning en de persoonlijke behoeften van mensen met een verstandelijke beperking, en in de mogelijkheden die zij hebben om mee te doen in de samenleving.

Doel en resultaten

De uitkomsten van ons panelonderzoek delen we met beleidsmakers, zorginstellingen, zorgverzekeringen en patiënten- en consumentenorganisaties. Zij gebruiken onze aanbevelingen om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

We publiceren altijd over ons onderzoek

  • In nieuwsbrieven en in jaarverslagen: alle deelnemers krijgen elk jaar een nieuwsbrief en een jaarverslag met daarin een korte samenvatting van de uitkomsten van het panelonderzoek.
  • Openbaar, op de Nivel-website: de uitkomsten zijn openbaar en ook te vinden op onze website, bijvoorbeeld bij onze publicaties.

Hoe werkt het panel?Hoe werkt het panel?

We doen ons onderzoek op verschillende manieren:

  • Vraaggesprekken met mensen met een verstandelijke beperking: eens in de twee jaar krijgen panelleden een uitnodiging voor een vraaggesprek bij hen thuis. Getrainde interviewers voeren een gestructureerd gesprek en gebruiken pictogrammen als dat nodig is om onderwerpen duidelijker uit te leggen.
  • Vragenlijsten voor naasten: panelleden die als naaste deelnemen, krijgen elk jaar een vragenlijst toegestuurd

 

Zonneveld, E. Over het Nivel Panel Samen Leven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-02-2024; geraadpleegd op 22-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-samen-leven/over-het-panel
Gegevensverzameling