Privacybescherming bij het Nivel Panel Samen Leven

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven ze dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten.

Persoonsgegevens die verzameld zijn of worden gebruikt voor het onderzoek van het Nivel Panel Samen Leven worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens worden voor het onderzoek gecodeerd en bevatten in beginsel geen tot personen herleidbare informatie.

PrivacyreglementPrivacyreglement

Met het door ons gehanteerde Privacyreglement Panel Samen Leven voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Vrijwillige deelnameVrijwillige deelname

Deelname aan het panel is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers kunnen op ieder moment hun deelname opzeggen. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt anoniem gerapporteerd.

 

Zonneveld, E. Privacybescherming bij het Nivel Panel Samen Leven . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-05-2024; geraadpleegd op 14-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-samen-leven/privacybescherming
Gegevensverzameling