Afgesloten
2013

Analyse van zelfmanagementcompetenties van diabetespatiënten ter verklaring van verschillen in zorggebruik, 2013

Duur: jan - sept 2013

Achtergrond
Patiënten verschillen in de mate waarin zij zelfmanagement kunnen en willen ontplooien. Tot nu toe ontbreekt het aan methodieken om de verschillende groepen te identificeren. Bovendien is er weinig bekend over de relatie tussen zelfmanagementcompetenties en zorggebruik.

Doel
We gaan in op de vraag of verschillen in zorggebruik tussen patiënten met dezelfde chronische aandoening (in dit geval diabetes) verklaard kunnen worden door de verschillen in zelfmanagementcompetenties van deze patiënten, (zoals gemeten met Patient Activation Measure (PAM).

Methode
We koppelen declaratiegegevens van diabetespatiënten aan vragenlijstgegevens, die worden vertaald in scores op de Patient Activation Measure (PAM), SF-12 en CQI Diabetes.

Resultaten
1. Het delen van de evaringen die we opdoen in het koppelen van vragenlijstgegevens met declaratiegegevens (technisch gezien)
2. Inzicht in de relatie tussen zorggebruik van diabetespatiënten en de zelfmanagementcompetenties (PAM), wie we publiceren in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Achmea
Projectpartners
Achmea