Afgesloten
2016

Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn, 2016

Duur: januari 2016 - juni 2016

Achtergrond
Huisartsen schrijven bij luchtweginfecties antibiotica niet altijd voor volgens de geldende richtlijnen. Zij schrijven soms antibiotica voor in situaties waarin de richtlijnen aanbevelen dit niet te doen. Ook kiezen ze niet altijd voor de eerste keus middelen en/of schrijven zij tweedelijns antibiotica voor.

Onderzoeksvraag
Is er bewijs voor de aanname dat er bij (verdenking op) luchtweginfecties vaak antibiotica worden voorgeschreven in de huisartsenpraktijk, zonder dat er diagnostische aanwijzingen voor een bacteriële infectie zijn?

Methode
We maken gebruik van de data uit Nivel Zorgregistraties eerste Lijn. Deze gegevensbron maakt het mogelijk om op patiëntniveau na te gaan of het voorschrijven van antibiotica volgens de richtlijnen gebeurt, voor hoe lang dat gebeurt en of er mogelijk met reden is afgeweken van de richtlijnen en bij welke patiëntgroepen afgeweken wordt.

Resultaat
Inzicht in het voorschrijven van antibiotica in de Nederlandse huisartspraktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
Projectpartners
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)