Afgesloten
2017

Bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van E-Exercise: integratie van een beweegprogramma met een webapplicatie voor mensen met artrose aan heup en knie, 2013-2017

Duur: sept 2013 - mrt 2017

Achtergrond
Voor patiënten met artrose is het extra belangrijk om lichamelijk actief te blijven. Een beweegprogramma via internet is relatief goedkoop in vergelijking met een beweegprogramma van fysiotherapeuten. Aangezien eerder onderzoek uitwees dat veel deelnemers afhaakten bij een digitale interventie, wordt aanbevolen om een dergelijke beweeginterventie te integreren met een beweeg/oefenprogramma van fysiotherapeuten.

Onderzoeksvraag
Is E-Exercise (een integratie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een webapplicatie) een bruikbaar en (kosten)effectief programma bij patiënten met artrose aan heup en/of knie, in vergelijking met een beweegprogramma van fysiotherapeuten?

Methode
Een cluster gerandomiseerde klinische trial waarbij twee beweeginterventies met elkaar vergeleken worden: 1. E-Exercise (experimentele interventie), 2. Fysiotherapie-beweeginterventie (controle interventie). In totaal zullen 200 patiënten deelnemen. Binnen een multidisciplinaire valorisatie-werkgroep zal er gewerkt worden aan een implementatieplan.

Resultaat
Een relatief goedkope beweeginterventie aan kunnen bieden voor patiënten met artrose, die zorgt voor een toename in lichamelijke activiteit en een verbetering van het fysiek functioneren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw; Reumafonds; KNGF
Projectpartners
Tilburg University