Afgesloten
2009

Campagne Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid 2008: voormeting bij huisartsen en apothekers

Duur: september 2008 - juni 2009

Achtergrond
Medio oktober 2008 is de landelijke publiekscampagne Geneesmiddelen en verkeersveiligheid van start gaan. Artsen en apothekers zijn mei hierover geïnformeerd.

Onderzoeksvraag
Hoe staan professionals tegenover het probleem geneesmiddelen in het verkeer? Welke voorbereidingen hebben zij in het kader van de campagne getroffen?

Methode
Schriftelijke vragenlijst onder huisartsen en openbare apothekers

Resultaat
De publicatie geeft inzicht in de manier waarop artsen en apothekers de campagne hebben voorbereid en hoe zij bij aanvang tegen het probleem “geneesmiddelen in het verkeer” aankeken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen - afdeling Farmacotherapie en Farmaceutische zorg