Afgesloten
2020

CaReQoL astmavragenlijst: implementatie in derdelijns longcentra

Duur: mei 2018 - dec 2020

Achtergrond
De CaReQoL Astma-vragenlijst is een zogeheten Patient Reported Outcome Measure (PROM) voor het meten van ervaren effecten van longrevalidatie te meten bij mensen met ernstige astma. Eerder heeft het Nivel dit instrument ontwikkeld, samen met Vereniging Nederland Davos en het Longfonds. Doel van dit deelproject is om ervoor te zorgen dat de CaReQoL Astma-vragenlijst toe te passen in Nederlandse longcentra en de vragenlijst nader te valideren.

Doel
Uiteindelijke doel van dit project is om deze PROM geschikt te maken voor toepassing in de individuele patiëntenzorg (in de spreekkamer) en voor interne kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met ernstig astma.

Het project bestaat uit drie onderdelen:
I. Wetenschappelijke publicatie (2 maanden): Analyse en rapportage van gegevens uit metingen met de CaReQoL Astma in de klinische effectstudie onder mensen met ernstig astma naar de effecten van longrevalidatie in het hooggebergte of op zeeniveau.
II. Kwalitatief onderzoek naar de implementatie van de CaReQoL Astma in Nederlandse longcentra (14 maanden), waarbij wordt gekeken naar toepassingsmogelijkheden en de bruikbaarheid van de vragenlijst in de spreekkamer (samen beslissen, monitoring en evaluatie) en voor interne kwaliteitsverbetering.
III. Kwantitatief onderzoek met de CaReQoL (14 maanden): Onderzoek naar uitkomsten van de longrevalidatie in Nederlandse longcentra (zorgevaluatie).

Resultaten
Producten van dit project zijn:
- een wetenschappelijk artikel (onderdeel I)
- een rapportage over de resultaten van het onderzoek naar de toepassing van de CaReQoL Astma in Nederlandse longcentra (onderdelen II en III).

Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging Nederland Davos