Afgesloten
2008

CQ-index (CQI) Farmacie ontwikkelen - Fase 2 validering, 2008

Duur: febr dec 2008

Achtergrond
In 2007 is de eerste fase van de ontwikkeling van de CQ-index Farmaceutische zorg afgerond.. In dit vervolgonderzoek staat het discriminerend vermogen centraal. Eveneens wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de CQ-index te integreren in de Apotheken door Cliënten Bekeken methodiek, ontwikkeld door ARGO en NPCF.

Onderzoeksvragen
1.Wat is het discriminerend vermogen van de CQ-index Farmaceutische zorg ?
2.Kan de CQ-index Farmaceutische zorg geïntegreerd worden in de ACB-methodiek en zo ja, hoe?

Methode
Aan patiënten van 75 apotheken verspreid over heel Nederland wordt de vragenlijst toegestuurd. Met behulp van multilevel-analyses zal bekeken worden of er verschillen zijn in de ervaringen van de patiënten op verschillende deelgebieden (bijvoorbeeld 1e uitgiftebegeleiding en bejegening)

Resultaat
Dit valideringsonderzoek moet uitwijzen of de CQ-index Farmaceutische Zorg geschikt is voor toepassing in vergelijkend onderzoek. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van de vragenlijst. Tot slot zal dit onderzoek inzicht geven in de vraag of de CQ-index in te passen is in het ACB-traject.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus
Projectpartners
Advies en Research in Gezondheidszorg en Ouderenbeleid (ARGO)