Project
Afgesloten
2011

CQ-index (CQI) Slechthorendheid toepassen: meten van klantenervaringen in de gezondheidszorg

Duur: okt 2009 - mrt 2011

Achtergrond
CQI-meetinstrumenten moeten bijdragen aan versterking van de positie van consumenten en pgo-organisaties, maar tot op heden worden deze steeds uitgezet door zorgverzekeraars of zorgaanbieders. Vanwege hun sterker wordende positie krijgen pgo-organisaties steeds meer belangstelling in deze methodiek.

Doel
Dit project beoogt pgo-organisaties nauw te betrekken bij de ontwikkeling en toepassing van verschillende CQI-instrumenten en tracht instrumenten te ontwikkelen die voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en pgo-organisaties te gebruiken zijn.

Methode
We gaan in op de vraag: wat zijn de sterktes en zwaktes van het nauw betrekken van pgo-organisaties bij de ontwikkeling en toepassing van CQI-meetinstrumenten.
Pgo-organisaties worden betrokken bij de ontwikkeling en het uitzetten van de meetinstrumenten.
Na afloop worden de afzonderlijke deelprojecten inhoudelijk en procesmatig te evalueren, waardoor sterke en zwakke punten van de betrokkenheid van pgo-organisaties naar voren komen.

Resultaat
Dit project resulteert in CQI-meetinstrumenten die gevalideerd zijn en door zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de betrokken pgo-organisaties kunnen worden gebruikt. Bovendien levert het project inzichten over de rol die pgo-organisaties kunnen spelen binnen de ontwikkeling en toepassing van CQI-meetinstrumenten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS - Fonds PGO
Projectpartners
Coöperatieve ondernemers in de Kleinschalige Zorg (CKZ); Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)