Afgesloten
2010

Cursus ‘Sterk door werk’ voor nierpatiënten: implementatie en evaluatie, 2009-2010

Duur: 2009 -2010

Uit onderzoek blijkt dat mensen met chronische nierinsufficiëntie vaak problemen hebben om hun normale dagelijkse activiteiten vol te houden, met name hun werk. Veel nierpatiënten blijken al in de fase voorafgaand aan de nierfunctievervangende behandeling hun betaalde baan op te (moeten) geven. Op basis van literatuurstudie, deskundigheid van betrokken disciplines en wetenschappelijk onderzoek werd een psychologische interventie (in de vorm van een groepscursus) ontwikkeld voor nierpatiënten en hun partners gericht op ondersteuning bij werk/re-integratie en andere dagelijkse activiteiten.
Wat zijn de korte en lange termijn effecten als gevolg van deelname aan de cursus?

De cursus wordt geleidelijk uitgerold in de Nederlandse dialysecentra en door middel van vragenlijstonderzoek onder deelnemende patiënten geëvalueerd op effecten.

Verwacht wordt dat deelname aan de cursus leidt tot een vermindering van de uitval uit het arbeidsproces, een toename van andere dagelijkse activiteiten (onbetaald werk en fysieke activiteiten), en een vergroting van de ervaren autonomie (grip op het eigen leven).

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting Nederland
Projectpartners
Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie