Project
Afgesloten
2015

DCOG (Dutch Childhood Oncology Group) LATER: nationaal linkage-onderzoek maar gezondheidsproblemen op latere leeftijd van overlevers van kinderkanker, feb-dec 2015

Achtergrond
Steeds meer kinderen overleven kinderkanker. Op latere leeftijd hebben deze kinderen echter een groter risico op gezondheidsproblemen.

Doel
We doen onderzoek naar de volgende vragen:
- Welke gezondheidsproblemen en hebben deze kinderen en wat is hun zorggebruik?
- Zorggebruik van ziekenhuiszorg en huisartsenzorg bepalen van deze kinderen.

Verwachte resultaten
Dit geeft inzicht in mogelijke gezondheidsproblemen en zorggebruik van deze groeiende groep kinderen. Met dit inzicht kan de (preventieve) zorg voor deze overlevers worden verbeterd.

DCOG LATER groep
De DCOG LATER studie wordt geleid en gecoördineerd door de DCOG LATER groe, een van de taakgroepen van de Nederlandse Kinderoncologie Groep (SKION). DCOG LATER is een samenwerkingsverband van clinici, onderzoekers en een vertegenwoordiger van de patiënten-ouderorganisatie VOKK en is verantwoordelijk voor zorg en onderzoek voor overlevenden van kinderkanker.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
Projectpartners
AMC Amsterdam; UMCG Groningen