Project
afgesloten

Diabetes zelf in de hand: zelfmanagement en informatie op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en naasten.

Duur: dec 2011 - juni 2013

Achtergrond
Diabetes komt veel voor onder mensen met een verstandelijke beperking. Toch is de ondersteuning en voorlichting niet voldoende afgestemd op de behoeften van mensen met diabetes en een verstandelijke beperking en boiven dien is er onvoldoende ondersteuning voor zelfmanagementvaardigheden.

Doel
Ontwikkeling van drie e-learningmodulen: voor mensen met een VB en diabetes, hun begeleiders in de woonvorm, en voor de naaste familie en vrienden. Het Nivel is in dit project verantwoordelijk voor de module voor professionele begeleiders.

Resultaat
E-learningmodules vanuit de principes van patient empowerment met algemene informatie over diabetes, leefstijlondersteuning, juist medicatiegebruik en (ondersteuning bij) zelfmanagement.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
In dit project werken we samen met
Zorgbelang Gelderland
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Mikado
Ookjij.nl (projectleiding: Scherp Consultancy)