Afgesloten
2018

Duurzame monitoring implementatie VN-verdrag voor de rechten van Personen met Beperkingen 2012-2016

Duur: jun 2017 - mrt 2018

Achtergrond
Het College voor de Rechten van de Mens heeft als opdracht de naleving te monitoren van het VN-verdrag voor rechten van Personen met Beperkingen.

Onderzoeksvraag
Wat laten de aangewezen indicatoren zien over de participatie van mensen met beperkingen op het gebied van wonen en deelnemen aan de maatschappij en werk?

Methode
Vragenlijstonderzoek over participatie onder de relevante doelgroepen van mensen met beperkingen en aandoeningen. Analyse in de tijd en vergelijking met algemene bevolking waar mogelijk.

Resutlaat
Uitkomst op de indicatoren in 2012-2016 voor de verschillende groepen die laten zien hoe het is gesteld met participatie en een duurzame meting mogelijk maken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College kop voor de Rechten van de Mens
Projectpartners
Trimbos-instituut