Afgesloten
2022

E-manager Chronische aandoeningen (2018-2022)

Duur: aug 2018 - aug 2022

Achtergrond

In Nederland hebben meer dan 5 miljoen mensen een chronische aandoening. Chronische aandoeningen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven en zorgkosten. Meer dan ooit is het belangrijker dat er goede zelfmanagement oplossingen komen. Daarom richten we ons met het Centre for Care Technology Research, een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, TNO en Nivel, op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de E-manager Chronische aandoeningen. De E-manager zal gaan bestaan uit een ziektelastmeter en een online coaching module (e-supporter). In eerste instantie richten we ons op patiënten met diabetes, COPD en astma. ZonMw financiert dit project en het zal vier jaar lopen.

Ziektelastmeter

De Ziektelastmeter is gebaseerd op de Ziektelastmeter COPD (bekijk de video Ziektelastmeter in actie. (1min 58 sec). Deze is in eerder onderzoek effectief gebleken: patiënten met COPD ervaren verbeterde kwaliteit van leven en verbeterde kwaliteit van zorg bij gebruik van de ziektelastmeter. De ziektelastmeter brengt de ziektelast van de patiënt in kaart aan de hand van een vragenlijst die de patiënt voorafgaand aan het consult invult en aan de hand van medische informatie. Vervolgens wordt de ziektelast op de verschillende domeinen overzichtelijk weergegeven waardoor de patiënt en de zorgverlener makkelijker behandeldoelen en een behandelplan kunnen opstellen. Deze ziektelastmeter wordt in het onderzoek doorontwikkeld voor astma en diabetes. (Zie Ziektelastmeter)

E-supporter

De e-supporter zal de patiënt thuis gaan ondersteunen bij zelfmanagement. De toepassing wordt in dit project ontwikkeld en zal verschillende al bestaande online coaching programma’s bevatten aangevuld met innovatieve oplossingen om persoonsgerichte begeleiding te kunnen bieden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - IMDI-programma
Projectpartners
Centre for Care Technology Research (Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, TNO, Nivel), Pex Life, ExpertDox, ZIO Eerstelijnszorg, Federatie Eerstelijnzorg Almelo, Roessingh Research and Development, Nictiz, Sananet BV, Microhis