Afgesloten
2021

Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag

Duur: juli 2017 - juni 2021

Achtergrond
Suïcidaal gedrag is een breed maatschappelijk probleem waar we nog te weinig zicht op hebben. Het wordt gezien als het eindresultaat van de complexe samenhang tussen psychologische, biologische en sociale factoren. Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag kan een belangrijke rol spelen om deze complexe interactie goed te beschrijven.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen nieuwe analysetechnieken ons helpen om suïcidaal gedrag beter te begrijpen?

Methode
Er worden data verzameld uit nationale en internationale databases van mobiele apps, die worden ge(her)analyseerd vanuit een netwerkperspectief.

Resultaat
Het toepassen van netwerkanalyses op (bestaande) data maakt het mogelijk om suïcidaal gedrag beter te beschrijven, beter te differentiëren tussen subgroepen van patiënten en om gepersonaliseerde behandeling aan te bieden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Trimbos-instituut; VU klinische psychologie; Universiteit Utrecht; Universiteit Glasgow; Zurich EHT; 113 Zelfmoordpreventie; Depressievereniging; Stichting Borderline; Landelijke Stichting Zelfbeschadigen; Psychosenet;Ivonne van der Ven Stichting